מוז"ה LIVE

הסדנאות
בימים א', ב', ד', ה'
בוגרי כיתות א' - ג'
בוגרי כיתות ד'- ו'

ערכות חומרים
ערכות חומרים לשבוע הסדנאות ניתנות לאיסוף מיום חמישי בשבוע שלפני בשעות המפורטות בהמשך
ניתן יהיה לאסוף את הערכות גם במהלך שבוע הסדנאות בימים:
א' – ה' בין השעות 09:00-16:30 ממוז"ה – אגף החינוך של המוזיאון
ובימים:

ה' – 16:30-20:00
ו' – 10:00-14:00
מדלפק הכניסה הראשית במוזיאון

לפרטים נוספים:
משרד מוז"ה – 09-9500762
[email protected] 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים